Om mig

Hvem er jeg?

- Lektor
- Forsker
- Udviklingskonsulent

Det er nogle af mine erfaringer. Jeg har været ansat i 17 år i universitetsverdenen, mens jeg sideløbende har gennemført et utal af konsulentopgaver. Nu er jeg ansat som udviklingskonsulent i CFD, som er en ambitiøst socio-økonomisk virksomhed med en række landsdækkende tilbud rettet mod døve, døvblinde og hørehæmmede.

Min faglige profil afspejler dette. Jeg har forsket i unge, deres trivsel og hverdag, unge med høretab og deres erfaringer og har en stor interesse i metode og metodologi, som jeg har undervist på Roskilde Universitet og Aalborg Universitet.

Play Video

Unge og ungdomsliv

Jeg har været tilknyttet Center for Ungdomsforskning (CeFU) i 17 år, og har bidraget til mange af centerets projekter.

Unge med
handicap

Unge med handicap er et overset og meget spændende område.

Høretab og dets konsekvenser

Day handsome addition horrible sensible goodness two contempt. Evening for married his account removal. Estimable me disposing of be moonlight cordially curiosity. Delay rapid joy share allow age manor six. Went why far saw many knew. Exquisite excellent son gentleman acuteness her. Do is voice total power mr ye might round still.

0

PROJECTS
Completed

0

happy
clients

0

web
awards

0

coffee
music

Udgivelser

Udvalgte bøger og tekster

Vil du vide mere om spørgeskemaer?

Så skal du besøge min anden hjemmeside: Surveyeksperten.dk