Publikationsliste

 

 Gørlich, Anne; Katznelson, Noemi; Hansen, Niels-Henrik Møller; Rosholm, Michael; Svarer, Michael (2016). Hvad virker? Ledige unges vej til uddannelse og arbejde: Evaluering af Brobygning til Uddannelse. København: Center for Ungdomsforskning

Katznelson, Noemi; Lundby, Astrid Arbjerg; Hansen, Niels-Henrik Møller (2016). Karrierelæring i gymnasiet: “De vidste ikke, hvad de ville”. 1. udg. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag

Sørensen, Niels Ulrik; Hansen, Niels-Henrik Møller (2016). Motivation, tilstedeværelse og fastholdelse: Evaluering af indsatser for motivation, tilstedeværelse og fastholdelse på VUC&HF Nordjylland. Open access udg. Aalborg Universitetsforlag

Hansen, Niels-Henrik Møller (2016). Svalastogas arvtager? En hyldest til Peter Gundelachs virke og betydning for dansk sociologi. (i) Værdier, videnskab og visioner: Festskrift til Peter Gundelach. red. Margaretha Järvinen; Bella Marckmann; Esther Nørregård-Nielsen. Vol. 1 1. udg. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet

Rosenmeier, Sara Lea; Hansen, Niels-Henrik Møller (2016). Uddannelse, beskæftigelse og jobtrivsel blandt CI-brugere i den erhvervsaktive alder. 1. udg. København: Rådgivende sociologer

Hansen, Niels-Henrik Møller; Louw, Arnt Vestergaard; Wessels, Mira Nymo (2016). Ungdomsprofil 2016. Gentofte Kommune. 1. udg. Elektronisk udgave: Center for Ungdomsforskning

Hansen, Niels-Henrik Møller (2016). Unge hørehæmmede. Kommunikative strategier, uddannelsesvalg og trivsel: Afslutningsrapport. 1. udg. København: Center for Ungdomsforskning, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet

Hansen, Niels-Henrik Møller; Nørregård-Nielsen, Esther (2015). Holdninger til personer med handicap: Et sociologisk casestudie for Det Centrale Handicapråd. København: Det Centrale Handicapråd

Hansen, Niels-Henrik Møller; Marckmann, Bella; Nørregård-Nielsen, Esther; Rosenmeier, Sara Lea; Østergaard, Jeanette (2015). Spørgeskemaer i virkeligheden. 2. udg. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Lieberkind, Jonas; Hansen, Niels-Henrik Møller (2015). Unges politiske engagement. Brydninger i ungdomslivet. (red.) Niels Ulrik Sørensen; Mette Pless. 1. udg. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag (Ungdomsliv; Nr. 3).

Katznelson, Noemi; Görlich, Anne; Hansen, Niels-Henrik Møller (2014). Forsøg med brobygning til EUD: Midtvejsstatus. København: Center for Ungdomsforskning

Hansen, Niels-Henrik Møller; Sørensen, Niels Ulrik (2013). Kortlægning af brugen af og holdningerne til rusmidler blandt unge på ungdomsuddannelserne i Svendborg 2013. 1. udg. København: Center for Ungdomsforskning

Hansen, Niels-Henrik Møller; Sørensen, Niels Ulrik (2014). Unges motivation for politisk deltagelse: Pilotprojekt. 1. udg. København: Center for Ungdomsforskning

Juul, Tilde Mette; Hansen, Niels-Henrik Møller; Brahe, Thomas (2014). Ung og ordblind: Efterskolens betydning for unge ordblindes liv og uddannelse. 1. udg. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag