Handicap eller funktionsnedsættelse: Hvad er forskellen?

Det sker oftere og oftere at man møder ordet “funktionsnedsættelse” som et andet ord for handicap. Det fremstår mere neutralt at tale om en funktionsnedsættelse end et handicap, der nogle steder anses som en diskrimerende betegnelse. Men der er faktisk forskellige betydninger af de to ord og dermed giver det mening, at anvende dem i deres korrekte sammenhæng, og ikke som synonymer for hinanden.

En funktionsnedsættelse betegner, som ordet antyder, en borgers målbare nedsættelsen af en given funktion. Det kan være hørelsen, synet eller noget helt tredje. Det kan måles og vises. En hørenedsættelse kan måles ved en audiologisk undersøgelse og aftegnes i et audiogram.

Fem definitioner

Det er mere kompliceret med et handicap. Det kan defineres på flere måder. Den svenske forsker, Lars Grönvik (2007), peger på fem forskellige måder at definere handicap på – den funktionelle definition, den relative definition, den sociale definition, den administrative definition og endelig den subjektive definition. 

Den funktionelle definition er i bund og grund lig med den medicinske måling af en given funktionsnedsættelse. Det er en definition, der anvendes i statistiske opgørelser og indenfor medicinske professioner.

I den sociale definition kommer sammenspillet mellem funktionsnedsættelsen og det omgivende samfund i fokus. Det