Rapporter om høretab

Forskningsmæssigt har min interesse gentagne gange kredset omkring unge med høretab. Det er et emne, der er underbelyst i forskningslitteraturen, og derfor vigtigt at få mere viden om. I det følgende er der henvisninger til en række af de rapporter jeg har skrevet. 

Unge hørehæmmede efter Frijsenborg Efterskole

Målet med projektet var at give viden om unge hørehæmmedes situation, efter de havde gået på Frijsenborg Efterskole. Det skete ved at følge dem i en årrække ved hjælp af årlige spørgeskemaundersøgelser og interviews med udvalgte unge hørehæmmede og ressourcepersoner på området. 

Siden 1983 har Frijsenborg Efterskole optaget unge hørehæmmede og integreret dem i undervisningen og det øvrige elevhold. Skolen har typisk optaget 20-25 hørehæmmede per overgang. Skolen repræsenterer derfor den uddannelsesinstitution, som har den største koncentration af unge hørehæmmede i Danmark uden for de traditionelle døveskoler. 

Resultaterne skal belyse hvilke udfordringer og problemer, unge hørehæmmede oplever, når de forlader folkeskolen og skal videre i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet. 

Der er i alt gennemført 5 undersøgelsesrunder fra 2009 til 2015. Disse har forskellige temaer og rapporterne kan findes herunder.

Projektet var finansieret af Oticon Fonden og Helsefonden.

Her kan du læse rapport 1: Statusrapport, hvor studiet introduceres. Rapporten er på CeFU’s hjemmeside

Unge hørehæmmede.
Kommunikative strategier, uddannelsesvalg og trivsel.

Læs rapporten her.

Rapporten findes her.

Den femte og afsluttende rapport kan lokaliseres her.